Skuldsättningsgrad

Skuldsättningsgrad definieras inom redovisningen som skulder delat med eget kapital, det finns fler sätt att se det på.

Skuldsättningsgrad ger en fingervisning om vilken risk det är att investera i bolaget.

Skuldsättningsgrad går också mäta privatpersoners ekonomi. Det finns inga fastställda mått om vad som är bra eller dåligt. Skuldsättningsgraden skulle kunna definieras som skulderna (banklån) delat med en persons inkomst.

Inom litteraturen i nationalekonomi förekommer detta begrepp, om privatpersoner. Men den säger egentligen ingenting. Kanske måttet i framtiden får betydelse om mer forskning tar reda på hur måttet ska tolkas och analyseras.

Skuldsättningsgrad för företag är viktigt nyckeltal. Skuldsättningsgraden är summan av skulder plus 28 % av obeskattade reserver delat med eget kapital plus 72 % av obeskattade reserver.

I uppställningen av nyckeltal för skuldsättningsgrad finns eget kapital både i roten och i täljaren. Talet blir alltså större än ett.

Obeskattade reserver är vinster som inte är beskattade. Skattelagstiftningen tillåter att vis del av vinsten fonderas istället för att skattas upp på direkten. Särskilt förmånligt är det för företag som har ojämnt vinstresultat. Framtida förluster kan kvittas mot tidigare vinster som inte är beskattade. Denna tillgång är en del av eget kapital samt skulder. Om företaget fortsätter att göra vinster kommer fonderat medel att beskattas med bolagskatten som är 28 %. Resterande delen kommer att läggas till eget kapital. Därför ska obeskattade reserver läggas till i nyckeltalet angående skuldsättningsgraden och fördelas med 28/72.

Referens